Onze Omgeving 2020

7 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in
Onder de vlag van Onze Omgeving verzamelen we echte topspecialisten, waardoor we een opleidingsaanbod kunnen aanbieden dat geen gelijke kent in Vlaanderen.

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
03/09/2020 Gent

Ruimtelijke beleidsplannen en hun doorwerking naar ruimtelijke uitvoeringsplannen en omgevingsvergunningen

Sprekers
Matthias Strubbe LDR
Guy Vloebergh ruimtelijk planner OMGEVING cvba, gastdocent Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning UAntwerpen
Pieter-Jan Defoort LDR
Isabelle Larmuseau VVOR/LDR/KU Leuven/UGain
Datum
donderdag 03 september 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info
Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.

Programma

08.30 u.    Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.    Zijn alle ruimtelijke beleidsplannen plan-m.e.r.-plichtig? - Matthias Strubbe (LDR)

10.30 u.    Koffiepauze

10.45 u.    Van ruimtelijk structuurplan tot ruimtelijk beleidsplan: waar schuilt het verschil? - Guy Vloebergh (ruimtelijk planner OMGEVING cvba, gastdocent Masteropleiding Stedenbouw & Ruimtelijke Planning UAntwerpen)

12.15 u.    Lunch (koud buffet)

13.30 u.    Juridische aspecten van ruimtelijke beleids- en uitvoeringsplannen en hun doorwerking naar omgevingsvergunningen - Pieter-Jan Defoort (LDR)

15.30 u.    Koffiepauze

15.45 u.    Het geïntegreerde planproces bij complexe projecten: het voorkeursbesluit/projectbesluit als ruimtelijk plan - Isabelle Larmuseau (VVOR/LDR/KU Leuven/Ugain)

16.45 u.    Einde

Prijzen
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 206,31 € 250 Basisprijs
Per deelnemer € 164,46 € 199 Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen
24/09/2020 Gent

Plan- en project-milieueffectrapportage van nu en straks

Spreker(s)
Kim Versieren Departement Omgeving, afdeling BJO
Matthias Strubbe LDR
Veerle Timmermans Departement Omgeving, dienst Mer
Sven Wouters Departement Omgeving, dienst Mer
Michiel Hubeau
Lieselotte Van Egdom
Datum
donderdag 24 september 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info

Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.
Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.
De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.

Programma

08.30 u.    Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.    Overzicht van de Europese en Vlaamse regelgeving over plan- en projectmilieueffectrapportage - Kim Versieren (Departement Omgeving, afdeling BJO)

10.00 u.    Overzicht van rechtspraak over plan-milieueffectrapportage: de theorie - Matthias Strubbe (LDR)

11.00 u.    Koffiepauze

11.15u. Hoe omgaan met plan-milieueffectrapportage na het Integratiedecreet: de praktijk - Veerle Timmermans (Departement Omgeving, dienst Mer)

12.30 u.    Lunch (koud buffet)

13.30 u.    Overzicht van rechtspraak over project-milieueffectrapportage: de theorie - Matthias Strubbe (LDR)

15.00 u.    Koffiepauze

15.15 u.    Hoe omgaan met project-milieueffectrapportage in de context van de omgevingsvergunning: de praktijk - Wouters (Departement Omgeving, dienst Mer)

16.45 u.    Einde

Prijzen
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 206,31 € 250 Basisprijs
Per deelnemer € 164,46 € 199 Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen
22/10/2020 Gent

Omgevingshandhaving: van droom naar daad?

Spreker(s)
Robin Slabbinck LDR/UGain
Bart Van Vossel Openbaar Ministerie
Martin Blondeel Departement Omgeving, afdeling BJO
Dries Wouters Departement Omgeving, afdeling Handhaving, cluster sanctionering en advisering
Leentje Timmerman Departement Omgeving, afdeling Handhaving, cluster strategie en coördinatie
Datum
donderdag 22 oktober 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info
Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

 

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.

Programma

Programma

08.30 u.    Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.    Overzicht van de omgevingshandhavingsregelgeving - Basisintroductie tot de theorie van de handhavingsregelgeving, met veel aandacht voor de omgevingshandhavingsaspecten - Robin Slabbinck (LDR/UGain)

11.00 u.    Koffiepauze

11.30 u.    Omgevingshandhaving: de invalshoek van het parket - Strafrechtelijke omgevingshandhaving, abstracte en concrete gevaarzettingsdelicten, dwangsom, veiligheidsmaatregelen, herstelmaatregelen, verbeurdverklaring van vermogensvoordeel - Bart Van Vossel (Openbaar Ministerie)

12.30 u.    Lunch (koud buffet)

13.30 u.    Omgevingshandhaving: de invalshoek van de overheid Omgevingshandhavingsbeleid - Martine Blondeel (Departement Omgeving, afdeling BJO)

Bestuursrechtelijke handhaving: toezicht, bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke sancties door afdeling Handhaving Dries Wouters (Departement Omgeving, afdeling Handhaving, cluster sanctionering en advisering) & Leentje Timmerman (Departement Omgeving, afdeling Handhaving, cluster strategie en coördinatie)

15.00 u.    Koffiepauze

15.15 u.    Overzicht van rechtspraak van het Handhavingscollege - Robin Slabbinck (LDR/UGain)

16.45 u.    Einde

Prijzen
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 206,31 € 250 Basisprijs
Per deelnemer € 164,46 € 199 Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen
27/10/2020 Gent

Water: van watertoets tot WORG

Sprekers
Tom Malfait LDR/UGain
Peter De Smedt LDR/UGent/UUtrecht
Wim Verhaegen VMM
Ann Carette VMM, Universiteit Antwerpen
Hugo Desmet Witteveen+Bos
Datum
dinsdag 27 oktober 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info

Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.
Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.
De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.

Programma

08.30 u.    Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.    Watertoets, signaalgebieden en watergevoelige openruimtegebieden (WORG): Bespreking van beeldbepalende water-rechtspraak van het Europese Hof van Justitie - Peter De Smedt (LDR/UGent/UUtrecht) & Wim Verhaegen (VMM)

10.30 u.    Koffiepauze

10.45 u.    Overstromingsrisicobeheer en waterschaarste Ann Carette (VMM, Universiteit Antwerpen)

12.15 u.    Lunch (koud buffet)

13.15 u.    De lozing van industrieel afvalwater: technische, economische en vergunningstechnische aspecten, inclusief bespreking van enkele technische cases - Hugo Desmet (Witteveen+Bos)

15.15 u.     Koffiepauze

15.30 u.     De afvalwaterheffing, inclusief bespreking van enkele juridische cases - Tom Malfait (LDR/UGain)

16.45 u.     Einde

Prijzen
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 206,31 € 250 Basisprijs
Per deelnemer € 164,46 € 199 Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen
19/11/2020 Gent

De omgevingsvergunning: een stand van zaken

Spreker(s)
Isabelle Larmuseau VVOR/LDR/KU Leuven/UGain
Koen Dewulf POVC West-Vlaanderen
Karolien Beké LDR/UGain
Tom De Keyser GOA Stad Deinze
Datum
donderdag 19 november 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info
Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

 

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.

Programma

Programma

08.30 u.    Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.    Onder meer: overzicht van de omgevingsvergunningsvergunningenregelgeving, met aandacht voor de reeds tussengekomen rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen

10.30 u.    Koffiepauze

10.45 u.    Onder meer: voorbereiding van de omgevingsvergunningsaanvraag, de projectvergadering, de project-milieueffectrapportage, het omgevingsloket, de keuze voor de gewone en vereenvoudigde procedure, de adviesverlening, de verlenging van de beslissingstermijn, de administratieve lus

12.15 u.    Lunch (koud buffet)

13.30 u.    Onder meer: de omgevingsvergunning in de fase van het administratief beroep, start van de beroepstermijn, belang bij het beroep, adviesverlening, POVC- en GOVC-hoorzitting, wachttermijn

15.00 u.    Koffiepauze

15.15 u.    Onder meer: bijzondere omgevingsvergunningsprocedures, concrete ervaringen uit de praktijk, leerpunten uit concrete cases voor zowel stedenbouwkundige handelingen, IIOA’s, natuur en kleinhandelsactiviteiten, jurisdictioneel beroep bij de RvVb, belang bij het beroep en belang bij de middelen, relativiteitsvereiste

16.45 u.    Einde

Prijzen
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 206,31 € 250 Basisprijs
Per deelnemer € 164,46 € 199 Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen
08/12/2020 Gent

Bodem en grondverzet: blik op 2036?

Sprekers
Isabelle Larmuseau VVOR/LDR/KU Leuven/UGain
Stijn Vandamme LDR
Elisa Vermeulen Grondbank
Steven Deleersnyder SERTIUS
Johan Ceenaeme OVAM
Datum
dinsdag 08 december 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info
Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.

Programma

08.30 u.    Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.    Overzicht van de bodemregelgeving van 1995 tot nu - Isabelle Larmuseau (VVOR/LDR/KU Leuven/UGain)

10.30 u.    Koffiepauze

10.45 u.    Overzicht van rechtspraak inzake bodem en grondverzet - Stijn Vandamme (LDR)

12.15 u.    Lunch (koud buffet)

13.30 u.    Grondverzet in theorie en praktijk: verplichtingen en praktische aanpak, aandachtspunten en verhouding tot de bodemsanering - Elisa Vermeulen (Grondbank)

15.00 u.    Koffiepauze

15.15 u.    De verzwaarde verantwoordelijkheid van de bodemsaneringsdeskundige: bespreking aan de hand van een reeks concrete casussen - Steven Deleersnyder (SERTIUS)

16.00 u.    Wat brengt de toekomst? - Johan Ceenaeme (OVAM)

16.45 u.    Einde

Prijzen
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 206,31 € 250 Basisprijs
Per deelnemer € 164,46 € 199 Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen
17/12/2020 Gent

Afval en materialen: wachten op de circulaire economie?

Spreker(s)
Hugo Geerts
Geert Van Calster KU Leuven
Tom Malfait LDR/UGain
John Wante OVAM
Datum
donderdag 17 december 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info
Duur opleiding

Van 9u tot 16.45 u.

Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenning OVB

 

Erkend voor 6 standaardpunten.

Andere erkenningen

Alle opleidingen zijn erkend door OVB en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

De Federale Raad van landmeters-experten erkent deze opleiding voor de helft van de effectieve uren.

Programma

Programma

08.30 u.    Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.    Overzicht van de Europese en Vlaamse afvalstoffenregelgeving Hugo Geerts

10.30 u.    Koffiepauze

10.45 u.    Overzicht van de Europese en Vlaamse afvalstoffenrechtspraak - Geert Van Calster (KU Leuven) & Tom Malfait (LDR/UGain)

12.15 u.    Lunch (koud buffet)

13.30 u.    Circulaire economie: welke maatregelen voorziet Vlaanderen? Toelichting aan de hand van praktische voorbeelden -John Wante (OVAM)

15.00 u.    Koffiepauze

15.15 u.    Het afvalbeheer economisch bekekenEen doorlichting van de verschillende marktspelers, financieringsinstrumenten en marktdiscussies - Mireille Verboven (Go4Circle)

16.45 u.    Einde

Prijzen
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 206,31 € 250
Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen € 164,46 € 199
Kies 1 of meerdere sessies