Evenwichtige besluitvorming – gedragen beleid – innovatieve acties

Deep democracy als instrument voor beleidsmakers en -uitvoerders in lokale besturen
0 beschikbare sessie(s)

Deep democracy als instrument voor beleidsmakers en -uitvoerders in lokale besturen

Live webinar | 1 december 2021 (9.00 - 12.00 u.)

Gedragen besluiten maken, het is geen sinecure. Lokale besturen staan meer en meer voor de uitdaging om door goede voorbereidingen een duurzamer traject te kunnen garanderen, zowel wat beleidsbeslissingen betreft als bij het uitvoeren van actieplannen binnen de organisatie zelf. Deep democracy vormt daarbij een bijzonder waardevolle methodiek om gericht op zoek te gaan naar alternatieve standpunten en diepere betrokkenheid. Zo krijgen beslissingen net die extra maturiteit en duurzaamheid. En dat zorgt er ook voor dat een plan van aanpak niet onverwacht als een boemerang terugzwiept en alle goede bedoelingen wegvaagt.

Fanny Matheusen ademt deep democracy en legt helder en genuanceerd uit hoe deze methodiek civil servants – politici én functionarissen – kan helpen om evenwichtig en doelgericht alle betrokkenen een stem te geven, zonder daarbij in te boeten aan flexibiliteit.

Hoe zorgt u ervoor dat u geen blinde vlek ontwikkelt bij de besluitvorming? Hoe krijgt u al die stakeholders mee aan boord? Wat zijn de randvoorwaarden om vruchtbaar overleg te garanderen? Hoe wapent u de besluitvorming tegen de onvermijdelijke veranderingen die tijdens het parcours later kunnen opduiken? Fanny biedt een antwoord op deze en andere vragen en reikt een methode aan waarbij co-creatie en inclusie centraal staan.

Deep democracy werd ondertussen al beproefd in diverse besturen en we laten tijdens deze sessie enkele ervaringsdeskundigen aan het woord die op het veerkrachtige lokale niveau actief zijn:

  1. Gabriella De Francesco – schepen Stad Mechelen en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst – doet het relaas van het participatieproject “De Grond der Dingen”.
  2. Marijke Smeets vertelt hoe men in gemeente Olen de herinrichting van een kruispunt met de bewoners tot een goed einde bracht.
  3. Reinhilde Christis – familiaal en sociaal bemiddelaar – gaat dieper in op de meerwaarde van deep democracy op het vlak van politieke besluitvorming.

Op zoek naar een nieuwe wind om beleid te poweren of nood aan een extra paar vleugels voor uw teamdynamiek? Dan is dit webinar – dat zich uitsluitend richt tot beleidsmakers en medewerkers in lokale besturen – zonder twijfel een waardevolle verrijking om ook uw initiatieven gedragen te laten openbloeien.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies